Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen www.elibolturizm.com.tr web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullandığınızda aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.
Bu koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu siteye erişiminizi sonlandırınız.

Hizmet Kapsamı

ELİBOL olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, www.elibolturizm.com.tr'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.
ELİBOL web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler, kişi ve kuruluşlara yönelik talimat verilmesi, hukuken onların herhangi bir doğrultuya yönlendirmesi amaçlarını ve tebligat niteliğini taşımamaktadır.
Web sitemizde yayınlanan çalışmalar, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir; ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı ELİBOL'un yazılı iznine tabidir. ELİBOL, web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu için azami ihtimam göstermekle birlikte ELİBOL'un bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda sarih veya zımni şekilde hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sebeple ziyaretçilerin; bu siteden elde edilen bilgi/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir. İnsan hataları, teknik veya diğer faktörlerle hata veya bilgi eksikliği/yanlışlığı veya sitenin güncelliğini yitirmesi halinde dahi ELİBOL'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
Ziyaretçiler sisteme girmeleri ile birlikte, ELİBOL tarafından yayınlanan bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde dahi ELİBOL'a hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar. Sitede yer alan bütün metinler ve/veya hizmetler, önceden kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın ELİBOL tarafından değiştirilebilir. ELİBOL web sitesi ön bilgi verilmeden kullanım dışı bırakılabilir. ELİBOL web sitesinde yayınlanmış bilgiler, ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu site ELİBOL'a ait olup site içerisindeki bilgilerin bir kısmı kendi, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak ELİBOL tarafından yayınlanmaktadır. Sitemizden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, ELİBOL'u hiç bir şekilde temsil etmemektedir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.elibolturizm.com.tr'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.
Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.